Het rijden met een begeleider biedt de mogelijkheid om je rijbewijs te halen zonder rijschool.
De begeleider moet minimaal 8 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs B. Buiten de begeleider
mag niemand meerijden. Het is verboden om in de avonden van het weekend en de avonden
van een feestdag tussen 22.00 uur en 06.00 uur te rijden.

 
 
 

THEORETISCH EXAMENHet theorie examen bestaat uit 50 vragen. Om te slagen moet
u tenminste 41 punten op 50 behalen. U legt het examen af
volgens uw eigen ritme, met maxium 15 seconden antwoordtijd
per vraag. Het eigenlijke examen duurt ongeveer 30 minuten.

 

RIJLESSEN IN DE RIJSCHOOL (NIET VERPLICHT)

U dient geen verplichte rijlessen te volgen bij een rijschool.

 

VOORLOPIG RIJBEWIJS

Het voorlopig rijbewijs moet men ophalen bij de gemeente waar
men staat ingeschreven.

THUIS OEFENEN MET EIGEN VOERTUIG (STAGE)

Het gaat hier om een stageperiode van minimum 9 maanden en
een maximum van 36 maanden.

RIJEXAMEN MET EIGEN OF RIJSCHOOL VOERTUIG

Men kan het rijexamen afleggen met eigen voertuig of een
wagen van de rijschool.

BIJSCHOLING BEGELEIDERS

Begeleiders moeten een erkend vormingsmoment gevolgd hebben, drie uur bijscholing.