Het vrachtwagen rijbewijs zonder vakbekwaamheid (oud systeem) kan worden gebruikt voor
zowel privévervoer als voor occasioneel beroepsvervoer. Onder occasioneel beroepsvervoer kan
worden verstaan het vervoeren van materiaal naar een werf om vervolgens zelf te verwerken.
Hieronder vind u de verschillende stappen voor het behalen van uw rijbewijs C zonder vak-
bekwaamheid.
 
 
 Het examen zelf omvat 50 vragen die elk 1 punt waard is. Om te slagen moet
u minimaal 41 vragen juist beantwoorden. Het theorie-examen blijft 3 jaar geldig
na slagen. 

 

U dient minimaal 8 uur rijlessen in de rijschool te volgen. Tijdens
de rijlessen zullen wij zowel op de weg als op ons eigen oefenterrein oefenen.

 

U zal het rijexamen afleggen samen met een lesgever en een voertuig van de
rijschool.

 

U dient in het bezit te zijn van een rijbewijs B (auto). Tevens dient er een medische
schifting plaats te vinden. Hierbij zal er een oogonderzoek door een oogarts gedaan
worden en een algemeen onderzoek in een bevoegd medisch centrum (Medex Antwerpen
02 524 78 30). Het handboek en de CD-ROM zijn voordelig te verkrijgen in onze rijschool.